Αρετή Αθανασοπούλου

Παρένθετη μητρότητα:η σύγχρονη «δούλη» του ιατρικού τουρισμού

Η παρένθετη μητρότητα αποτελεί ένα ζήτημα που επανέρχεται τα τελευταία είκοσι χρόνια με αυξανόμενη σφοδρότητα κάθε φορά, καθώς εγείρει έντονο δημόσιο διάλογο λόγω της σύγκλισης εντός της ποικίλων επιστημονικών τομέων:…