Ισιδώρα Μυρογιάννη

Norway prison system

Οι φυλακές της Νορβηγίας ως πρότυπο σωφρονιστικού ιδρύματος

Στις περισσότερες χώρες, τα ποσοστά υποτροπής των φυλακισμένων είναι αρκετά υψηλά. Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές καθιστά δύσκολη έως και ανέφικτη την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Οι σκανδιναβικές χώρες…

Deep Web: Η αθέατη πλευρά του διαδικτύου

Το διαδίκτυο αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την διάδοση της πληροφορίας και τον διαμεσολαβητή που αναλαμβάνει την συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και των υπολογιστών τους, ανεξάρτητα από…
TRACeD

TRACeD: Μια διεθνής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο

Όπως είναι φανερό ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στην οποία η χρήση των ψηφιακών μέσων όχι μόνο κρίνεται αναγκαία, αλλά αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η εξάπλωση του…