Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στο “MAXMAG”. Οι επισκέπτες/χρήστες και οι συνεργάτες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους, καθώς η χρήση του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Διατηρούμε δε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για οποιαδήποτε αιτία. Οι όποιες τυχον αλλαγές είναι δεσμευτικές απο την στιγμή της τροποποίησης και ανακοίνωσης αυτών και εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης/συνεργάτης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα θεωρείται ότι τις έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα.

Οι όροι χρήσης καλύπτουν επιπλέον κάθε καινοτομία που ενδέχεται μελλοντικά να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα εκτός και αν – κατ εξαίρεση – ανακοινωθούν ρητά διαφορετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συνεργάτης παρακαλείται να ελέγχει τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεται για τις όποιες τροποποιήσεις. Οι όροι χρήσης θα είναι προσβάσιμοι ανα πάσα στιγμή σε αυτή την διευθυνση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή ακόμα και να αποσύρουμε απο το διαδίκτυο μέρος της ιστοσελίδας ή ακόμα και την ίδια την ιστοσελίδα, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με απλή ανακοίνωση σε αυτόν τον ιστότοπο. Ουδεμία νομική ευθύνη ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που υπάρξει ακόμα και δραστική τροποποίηση ή απόσυρση της σελίδας. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε/απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε χρήστες/επισκέπτες/συνεργάτες εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι θεμιτό και εν γένει ωφέλημο για το σύνολο του εγχειρήματός μας. Επίσης, ουδεμία νομική ευθύνη προκύπτει άπο μια τέτοια ενέργεια.

Πνευματικά δικαιώματα. Το σύνολο των αναρτήσεων/δημοσιεύσεων και λοιπού περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά σε καμία περίπτωση περιοριστικά) φωτογραφικού υλικου, βίντεο, σκίτσων, κειμένων κλπ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας “MAXMAG” και προστατεύεται απο την Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Τα άρθρα και το υλικό που μας παραχωρείται από τους συνεργάτες δεν εξαιρούνται και παραμένουν νομίμως προστατευμένα αγαθά (υπόκεινται δε στις επιμέρους συμφωνίες μεταξύ της ιστοσελίδας “MAXMAG” και των συνεργατών/χρηστών)

Όσοι επιλέξουν να συνεισφέρουν στην ιστοσελίδα “MAXMAG” με υλικό (χάρην συντομίας, επονομαζόμενοι “συνεργάτες” στο εφ εξής) , αυτομάτως παραχωρούν ανεπιφύλακτα στην ιστοσελίδα “MAXMAG” το δικαίωμα της αναπαραγωγής και προβολής αυτού του υλικού.

Επιπλέον, οι συνεργάτες δίνουν την συγκατάθεσή τους σε τροποποιήσεις επί του πρωτότυπου εφόσον αυτές χρειάζονται (κυρίως επιμέλεια κειμένου)

Η ομάδα της ιστοσελίδας “MAXMAG” έχει το δικαίωμα (αλλά όχι απαραίτητα την υποχρέωση) να τροποποιήσει υλικό που τους έχει παραχωρηθεί για λόγους σαφήνειας, ορθότητας και επιμέλειας.

Οι συνεργάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για το υλικό το οποίο συνεισφέρουν στην ιστοσελίδα “MAXMAG” καθώς και για τις όποιες νομικές συνέπειες η δημοσίευση του υλικού αυτού θα μπορούσε να έχει. Η ιστοσελίδα “MAXMAG” δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της να είναι ακριβές, αξιόπιστο, επίκαιρο, διαθέσιμο και σαφές, όμως δεν δύναται να παρέχει εγγύηση ώς προς αυτό. Δεν φέρει συνεπώς ουδεμία νομική ευθύνη (ούτε καν απο αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους. (θετική ή αποθετική, που μπορεί ενδεικτικά – αλλά όχι εξαντλητικά – να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού

Οι συνεργάτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι

α) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο το οποίο παραχωρούν.

β) Είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι του υλικού ή/και έχουν πλήρη δικαιώματα της  διάθεσης αυτου και της παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα “MAXMAG” στον βαθμό που προβλέπεται άπο τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

γ) Δεσμεύονται ότι δεν θα δημοσιεύσουν υλικό που 1)  “Φωτογραφίζει”/παραβιάζει την προσωπική ζωή ατόμων που δεν έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους 2) είναι εν γνώσει τους ψευδές σε περιεχόμενο  3) εν γνώσει τους παραβιάζει τον νόμο περί συκοφαντικής δυσφήμισης 4) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου χωρίς να υπάρχει σαφής συγκατάθεση σε όπου είδους αναπαραγωγή 5) είναι υβριστικής, συκοφαντικής, πορνογραφικής, ρατσιστικής κλπ, φύσης. 6) προτρέπει σε τέλεση αδικημάτων τιμωρουμένων απο την νομοθεσία

Η ιστοσελίδα “MAXMAG” διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει δημοσιεύσεις τις οποίες θεωρεί ακατάλληλες. Ουδεμία νομική ευθύνη δεν προκύπτει από τέτοιου είδους ενέργειες.

Η ομάδα της ιστοσελίδας “MAXMAG” εκτιμά ιδιαίτερα την προθυμία των συνεργατών της και την συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί βήμα σε διαφορετικές απόψεις να ακουστούν. Το υλικό που παραχωρείται στην ιστοσελίδα “MAXMAG” για δημοσίευση παραμένει ιδιοκτησία των δημιουργών/δικαιούχων του οι οποίοι παραχωρούν μεν ανεπιφύλακτα το δικαίωμα δημοσίευσης και αναδημοσίευσης στην ιστοσελίδα “MAXMAG” καθιστώντας την συνδικαιούχο του υλικού αυτού, διατηρούν δε στο ακέραιο το δικαίωμά τους ως δικαιούχοι να διαθέσουν το υλικό αυτό όπως οι ίδιοι επιθυμούν, είτε σε προσωπικούς ιστότοπους (μπλογκ) είτε σε όποια άλλη πλατφόρμα επιθυμούν.

Ο κάθε συνεργάτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει το υλικό που έχει παραχωρήσει χωρίς αιτιολογία. Οφείλει όμως να ενημερώσει γραπτά μεσω μέηλ για την πρόθεσή του και να επιτρέψει 1 με 3 εργάσιμες ημέρες μέχρι να ικανοποιηθεί το άιτημά του.

Η ιστοσελίδα “MAXMAG” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν από σφάλμα υπάρξει κάποια παραβίαση σε βάρος δικαιωμάτων τρίτων επικοινωνίστε μαζί μας εδώ. Η ιστοσελίδα “MAXMAG” θα αποσύρει άμεσα υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων εφόσον ζητηθεί από τον/την δικαιούχο.

Απαγορεύεται δε ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς ρητή και σαφή αναφορά στην πηγή.

Η ιστοσελίδα “MAXMAG” είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής και έκφρασης διαφορετικών ιδεών. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται η ιστοσελίδα με την άποψη που εκφράζεται απο οποιονδήποτε συνεργάτη μας και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί η ιστοσελίδα την άποψη του οποιουδήποτε συνεργάτη της ως την επίσημη άποψή της. Οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα “MAXMAG” δεσμέυουν αποκλειστικά και μόνο τον/την συγγραφέα/δημιουργό – συνεργάτη που την εκφέρει. Η ιστοσελίδα “MAXMAG” δεν δύναται να εγγυηθεί για την ορθότητα και την φερεγγυότητα των συνεργατών της και σαφώς δεν αναλαμβάνει ουδεμία νομική ευθύνη που πιθανώς απορρέει απο μεμονωμένες δημοσιεύσεις (όπως ενδεικτικά συκοφαντική δυσφήμιση)

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εννοηθεί ότι η ιστοσελίδα “MAXMAG” προτρεπει, συμβουλέυει, παροτρύνει ή δίνει οδηγείες εμμέσως ή ευθέως για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Η ιστοσελίδα “MAXMAG” δεν φέρει ευθύνη για πράξεις/παραλείψεις των χρηστών/επισκεπτών οι οποίοι και ενεργούνε απόλυτα αυτοβούλως αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της ιστοσελίδας “MAXMAG”.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της σελίδας “MAXMAG” παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε  Οι ιδιοκτήτες δεν εγγυώνται την έλλειψη τυχόν λαθών, ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Προσπάθειες καταβάλλονται ώστε οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας να έιναι ασφαλείς και να μην περιέχουν ιούς ή άλλου είδους κακόβουλα λογισμικά όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες που ενδεχομένως μπορεί να προκληθούν από συνδέσμους που εμφανίζονται στις σελίδες μας.

Η ιστοσελίδα “MAXMAG” δεν είναι υπεύθυνη για εξωτερικούς συνδέσμους και/ή υπηρεσίες και προϊόντα συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας “MAXMAG” δεν αποθηκεύονται.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Cookies

Το site MAXMAG χρησιμοποιεί cookies. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας.Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν κατά κανένα τρόπο προσωπικά δεδομένα. Χρησιμοποιούνται για διάφορες μετρήσεις (επισκεψιμότητα, κοινοποιήσεις), καθώς και για την εξατομίκευση διαφημίσεων.Η χρήση του site συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους του χρήστη της εγκατάστασης αυτών των cookies.

Επικοινωνία: info@maxmag.gr