Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.wegetwealth.com

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας νέων τομέων απασχόλησης, τα πράσινα επαγγέλματα. Οι πράσινες καριέρες σαφώς συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά δίκαιο κόσμο.

Μια πράσινη θέση εργασίας μπορεί να αφορά όχι μόνο πράσινους τομείς αλλά και συμβατικούς, οι οποίοι όμως σχετίζονται με πράσινες δραστηριότητες. Μπορεί να είναι σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το «πράσινο» άλλωστε καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα την υγεία, τα τρόφιμα, την εκπαίδευση, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον τουρισμό και πολλούς άλλους.

Είναι η σωστή επιλογή καριέρας για εμένα;

Η άσκηση ενός τέτοιου επαγγέλματος σαφώς πρέπει να αποτελεί μέρος του πράσινου τρόπου ζωής ενός ατόμου. Δεν είναι εφικτό ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία περιβαλλοντική συνείδηση να ακολουθήσει ένα πράσινο επάγγελμα. Όσο κι αν ανακουφίζει το φυσικό περιβάλλον όταν εργάζεται εάν στην προσωπική του ζωή δεν είναι ευαισθητοποιημένος δεν παράγει εν τέλει έργο ωφέλιμο για τη φύση.

Advertisements
Ad 14

Το άτομο που επιλέγει μια πράσινη καριέρα χρειάζεται να έχει την απαιτούμενη περιβαλλοντική εκπαίδευση και να είναι σε θέση να αρνηθεί συμφέροντα που έρχονται σε κόντρα με το φυσικό περιβάλλον.

Πράσινα επαγγέλματα στο εγγύς μέλλον

Σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή κι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αυξήσουν την απασχόληση στα πράσινα επαγγέλματα τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα οι τομείς της αειφορίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ήδη αναπτυσσόμενοι παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης  Μερικά από τα πιο παράξενα ζώα του πλανήτη

Με την πάροδο του χρόνου άλλωστε, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και για βιώσιμη εκμετάλλευση πόρων αυξάνεται. Επίσης, οι διαφορές μεταξύ των πράσινων και των συμβατικών θέσεων εργασίας θα αρχίσουν να διαλύονται.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.greeneconomicsinstitute.org.uk

Στο Α’ Μέρος αναλύθηκε η ανάγκη για τα πράσινα επαγγέλματα και δόθηκαν ως παράδειγμα τρία πράσινα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο Β’ μέρος περιγράφονται τέσσερις ακόμα πράσινες επιλογές καριέρας ως εναλλακτικές ιδέες απασχόλησης.

Τέσσερα εναλλακτικά πράσινα επαγγέλματα

1. Επιμελητής εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών – Οικοξεναγός

Οι επιμελητές προστατευόμενων περιοχών κι εθνικών δρυμών ελέγχουν εάν και κατά πόσο εφαρμόζονται τα σχέδια διαχείρισης αυτών. Ακόμα, οργανώνουν μελέτες για την ορθή λειτουργία τους και παρακολουθούν τυχόν φυσικές, χημικές ή βιολογικές μεταβολές και αλλοιώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής.

Το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει την αρμοδιότητα της ενημέρωσης των επισκεπτών για την αξία της περιοχής και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Έχει στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση κι ευαισθητοποίηση του κοινού του.

Ιδιαίτερη κατηγορία επιμελητών αποτελούν οι οικοξεναγοί, οι οποίοι οργανώνουν περιβαλλοντικές εκδρομές σε περιοχές με μεγάλη οικολογική αξία, όπως σε Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. Οι οικοξεναγοί δεν συνοδεύουν απλά τους εκδρομείς, αλλά πληροφορούν για θέματα χλωρίδας και πανίδας ενώ τονίζουν και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι βιότοποι.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.ksktours.com

2. Χειριστής επεξεργασίας λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία διαχωρίζονται οι επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα ώστε το νερό να είναι καθαρό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στο περιβάλλον με ασφάλεια. Το μη επεξεργασμένο νερό περιέχει ρύπους όπως διάφορα χημικά, έλαια, απόβλητα από τον άνθρωπο και τα ζώα (π.χ. από αφόδευση) αλλά και ζωντανούς μικροοργανισμούς που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε επίσης  Βρίσκεστε άνεργοι; 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε!

Μέσω μιας σειράς διαδικασιών όπως δειγματοληψίες, δοκιμές δειγμάτων και καθαρισμοί δεξαμενών, οι χειριστές επεξεργασίας λυμάτων ελέγχουν αν ο καθαρισμός διασπά αποτελεσματικά τα λύματα και ότι τηρεί μάλιστα τις κυβερνητικές οδηγίες ασφαλείας. Είναι υπεύθυνοι ακόμα για τη λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων.

Το συγκεκριμένο πράσινο επάγγελμα είναι επίσης υπεύθυνο για τη συλλογή του μολυσμένου νερού σε κεντρική τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση σε υδροβιότοπους.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.careertoolkit.com

3. Αρχιτέκτονας ειδικός στα πράσινα κτίρια

Οι αρχιτέκτονες καλούνται σήμερα να ετοιμάσουν σχέδια για την αντιμετώπιση ζητημάτων περιβαλλοντικής μηχανικής. Πολλές φορές αλλάζουν τα υπάρχοντα σχέδια ώστε να διασφαλιστεί μια πιο φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή. Στόχος για το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι οι κατασκευές με τον μικρότερο αντίκτυπο για το φυσικό περιβάλλον.

Οι πράσινοι αρχιτέκτονες ασχολούνται με την ενεργειακή απόδοση, την επιλογή βιώσιμων και τη χρήση ανακυκλωμένων μη τοξικών κατασκευαστικών υλικών, την εξοικονόμηση νερού και την αυτοβιωσιμότητα των κτιρίων. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τους τη φυσική σκίαση και τη διασπορά της θερμότητας ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη για κλιματισμό. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μείωση του άνθρακα στις διαδικασίες κατασκευής.

Πράσινα επαγγέλματα: Όλα αυτά που δεν ξέρεις – Β’ Μέρος
Πηγή εικόνας: www.buildingiq.com

4. Περιβαλλοντικός δικηγόρος

Καθώς σήμερα η βιωσιμότητα καθίσταται παγκόσμια ανάγκη απαιτούνται δικηγόροι ικανοί να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για τα πράσινα πρότυπα και για ζητήματα αειφορίας.

Οι περιβαλλοντικοί δικηγόροι υπερασπίζονται το Δίκαιο του Περιβάλλοντος, σκοπός του οποίου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης, εστιάζουν στα περιβαλλοντικά δικαιώματα και σε άλλα Δίκαια όπως το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο για τους Πόρους.

Το συγκεκριμένο επάγγελμα εκπροσωπεί νομικά πελάτες σε ζητήματα όπως η νομοθεσία για τα ύδατα, ο νόμος για την κλιματική αλλαγή και η διαχείριση εδάφους. Οι περιβαλλοντικοί δικηγόροι υποστηρίζουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής και νόμου.

Διαβάστε επίσης  Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις με τη ζωή σου, διάβασε αυτό!

Ο στόχος ενός περιβαλλοντικού δικηγόρου είναι να συνεργαστεί με την περιβαλλοντική νομολογία και νομοθεσία για την εκπροσώπηση διάφορων περιβαλλοντικών συμφερόντων. Ζητήματα όπως η ενέργεια, η οικολογία, η αειφορία, η καθαρή τεχνολογία και η περιβαλλοντική διαχείριση είναι άλλωστε συχνά αιτίες νομικών ενεργειών.

περιβάλλον
Πηγή εικόνας: www.transform.iema.net

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το άρθρο

 1. Environmental Science, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 2. Τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ΕΟΠΕΠ, ανακτήθηκε από www.eoppep.gr, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 3. What is a green job?, ανακτήθηκε από www.goodwork.ca, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 4. How to Become a Wastewater Treatment Operator, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 5. How to Become an Architect, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 6. How to Become a Green Architect: Education and Career Roadmap, ανακτήθηκε από www.study.com, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 7. How to Become an Environmental Lawyer, ανακτήθηκε από www.environmentalscience.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 8. Επάγγελμα: ξεναγός Εθνικών Δρυμών, ανακτήθηκε από www.tornosnews.gr, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 9. Επεξεργασία λυμάτων, ανακτήθηκε από el.wikipedia.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 10. Emerging Green Careers: Job Options, Salaries & Resources, ανακτήθηκε από www.learnhowtobecome.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020
 11. Δίκαιο του περιβάλλοντος, ανακτήθηκε από el.wikipedia.org, τελευταία επίσκεψη 14/6/2020

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

Μια Δασκάλα, δύο φόνοι και ένας έρωτας: το νέο κωμικορομαντικό, αστυνομικό μυθιστόρημα από την Ελένη Γκίκα Πετρουλάκη

Το Μια δασκάλα, δύο φόνοι και ένας έρωτας της Ελένης
look

Πως να αναβαθμίσεις τα basic καλοκαιρινά look!

Καλοκαιράκι…και καλοκαιρινά look, επιτέλους! Αέρινα ρούχα, όχι πολλά items και