Η αξία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση

Αξία της αξιολόγησης
Πηγή εικόνας: teaching.blog.gov.uk

Η αξία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλο που τίθεται κατά καιρούς υπό αμφισβήτηση, η αξία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι σημαντική. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι να είναι αντικειμενική και να αποτιμά τις δυνατότητες των μαθητών.

Μορφές αξιολόγησης 

Η αξία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση  έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.  Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Μέσω της αξιολόγησης αποτιμά την πορεία του έργου του. Παράλληλα, εκτιμά την απόδοση του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ειδικά στα πρώτα χρόνια συντελεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μικρού μαθητή όταν υπάρχει η επιβράβευση.

Η αξία της αξιολόγησης μπορεί να αποδειχθεί μέσα από ποικίλες μορφές όπου μπορεί να διεξαχθεί. Τα  διαγνωστικά τεστ  αλλά και τα διαγωνίσματα μπορούν να δώσουν μια εικόνα του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Παράλληλα η προφορική εξέταση μπορεί να αποτελέσει ένα δείγμα για το αν η διδασκόμενη ύλη έχει γίνει κατανοητή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού και μαθητή κατά της διάρκεια της εκάστοτε εξέτασης.

Θετικά της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση μπορεί να δώσει ένα σημαντικό έναυσμα στους μαθητές. Μέσω αυτής έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να επιβραβεύσει τον επιμελή μαθητή, αλλά και να δώσει κίνητρο σε ένα μαθητή με αδυναμίες ώστε να οργανώσει καλύτερα τη μελέτη του.

Το παιδί από τα πρώτα σχολικά χρόνια γνωρίζει την έννοια της αξιοκρατίας, βασική παράμετρο για την ενήλικη ζωή του. Γίνεται υπεύθυνο και συνειδητοποιεί πως είναι απαραίτητο να φέρει σε πέρας τις σχολικές του υποχρεώσεις. Οργανώνει πιο αποτελεσματικά τη μελέτη του και αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του.

Διαβάστε επίσης  Ψυχοσάββατα, μια χριστιανική παράδοση με αρχαίες ρίζες

Τα αρνητικά της αξιολόγησης

Βέβαια η αξία της αξιολόγησης παύει να υφίσταται όταν δεν διεξάγεται οργανωμένα και με σεβασμό στο μαθητή. Όταν η αξιολόγηση είναι μια τυπική διαδικασία και αποτελεί ένα μέσο πίεσης για το μαθητή, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.  Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες θεωρούν κάθε μορφή αξιολόγησης ως κάτι εξαναγκαστικό.

Είναι λοιπόν αναγκαίο η αξιολόγηση να διεξάγεται με γνώμονα την αντικειμενικότητα του εκπαιδευτικού. Να αποσκοπεί στην επιβράβευση και στην καθοδήγηση του μαθητή όταν παρουσιάζει αδυναμίες. Δεν θα πρέπει να γίνεται πρόχειρα και ερασιτεχνικά. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διακρίνεται από υποκειμενικότητα και συμπάθειες των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές.

Συμπέρασμα

Ανακεφαλαιώνοντας η αξιολόγηση δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό. Ο στόχος της δεν σχετίζεται μόνο με την επίδοση του μαθητή στα μαθήματά του αλλά και με την γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει.  Πάνω απ’ όλα όμως καλλιεργεί τη δημιουργικότητα του ατόμου και τη συνύπαρξη με τα υπόλοιπα άτομα, απαραίτητες συνιστώσες για την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο και την ανέλιξή του.

 

Πηγή που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το άρθρο:

https://paroutsas.jmc.gr/portfol/evaluat.htm

 

 

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

οικονομικά

Οικονομικά: είναι αναγκαίο να διδάσκονται;

Τη στιγμή που μαθήματα όπως Αρχαία, Φυσική, Χημεία διδάσκονται επί
Στην εικόνα απεικονίζεται με μπλε γράμματα η φράση Help I'm A Fish, η οποία σχηματίζει ένα ψάρι. Το background της εικόνας είναι μαύρο.

Help! I’m A Fish: Βοήθεια! Είμαι Ψάρι

Help! I’m A Fish (Δανικά: Hjælp, jeg er en