Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή: βιωσιμότητα, καινοτομία, αειφορία

κλιματική αλλαγή
Τα μουσεία ως ανοιχτοί χώροι διάδρασης, μάθησης και κοινωνικοποίησης είναι σε θέση να προσεγγίσουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, με σκοπό την παραγωγική μετάδοση ερεθισμάτων και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας. Πηγή Εικόνας: https://www.science.org/content/article/science-museum-declines-show-climate-change-film

Προσεγγίζοντας το πεδίο έρευνας

Η κλιματική αλλαγή προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμβολής κάθε μέλους της παγκόσμιας κοινωνικοπολιτιστικής αλυσίδας στην αντιμετώπιση αυτής. Τα μουσεία ως ανοιχτοί χώροι διάδρασης, μάθησης και κοινωνικοποίησης, είναι σε θέση να προσεγγίσουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, με σκοπό την παραγωγική μετάδοση ερεθισμάτων και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας. Στην εργαλειοθήκη του σύγχρονου μουσείου εντοπίζεται μία μεγάλη γκάμα στοιχείων που δύνανται να λειτουργήσουν με τρόπο επικουρικό προς την παρουσίαση και ερμηνεία των συνεπειών που επιφέρει βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα, η κλιματική αλλαγή. Μόνιμες συλλογές, περιοδικές εκθέσεις, θεματικά εργαστήρια, επιστημονικές ομιλίες και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα: είναι μόνο ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο τα μουσεία της νεωτερικότητας μπορούν να συμβάλλουν, αν όχι στην άμεση αντιμετώπιση, στην ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και στη σταδιακή διαμόρφωση ενός πιο περιβαλλοντικά προσκείμενου τρόπου σκέψης, και κυρίως δράσης.

Η πορεία προς την ερμηνεία, παρουσίαση και κατόπιν αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, είναι διπλής κατεύθυνσης. Το μουσείο στο πλαίσιο μιας αυτοαναφορικότητας, οφείλει να λειτουργήσει με τρόπο διερευνητικό προς τα έσω. Η βιωσιμότητα σε συνδυασμό με την αειφορία, θα πρέπει να αποτυπώνονται τόσο στον εσωτερικό (δομή, μοντέλο διοίκησης, οργάνωση υλικού) όσο και στον εξωτερικό (κτιριακές εγκαταστάσεις) σκελετό ενός σύγχρονου μουσείου. Η μελέτη που καλείται να συγκροτηθεί πριν από οποιαδήποτε υιοθέτηση και εφαρμογή, κρίνεται ως δαπανηρή και κοπιώδης, πλην όμως απαραίτητη. Έχοντας καλύψει το πρώτο στάδιο, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε με ασφαλή και προσεκτικό τρόπο τις συνέργειες που μπορεί να αναπτύξει ένα μουσείο, είτε με έτερους φορείς Τέχνης και Πολιτισμού, είτε με επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που στοχεύουν στη συγκρότηση έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων.  

Ορισμός & Θεσμικό Πλαίσιο

Advertisements
Ad 14

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι σύνθετο. Η προσέγγιση αυτού προαπαιτεί την αποδόμησή του εννοιολογικά, και σε δεύτερο επίπεδο, θεσμικά. Πρακτικά, ο όρος «κλιματική αλλαγή» ισοδυναμεί με μία σειρά μεταβολών που προκλήθηκαν ως συνέπεια λανθασμένων αποφάσεων και χειρισμών του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Οι μεταβολές θα πρέπει να ερμηνευτούν ως το αποτέλεσμα ενός μηχανισμού δράσης – αντίδρασης, συμβαίνει μια ενέργεια η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί μία επόμενη. Υπερθέρμανση, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, τήξη των πάγων και αλλαγές στη φαινολογία (τη συμπεριφορά και τον κύκλο ζωής των ζωικών και φυτικών ειδών): είναι μερικές μόνο από τις έως τώρα ορατές και μετρήσιμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Τον ορισμό της κλιματικής αλλαγής, έρχεται να «αγκαλιάσει» ένα διευρυμένο θεσμικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, ορόσημο στην έρευνά μας αποτελεί η 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, αναφερόμενη στη βιβλιογραφία και ως COP26, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο SEC της Γλασκόβης και διήρκησε από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2021. Στο χρονικό αυτό διάστημα, παρουσιάστηκε το ευφυές και εξαιρετικά διαρθρωμένο project “Mobilising Museums for Climate Action”. Το εν λόγω εγχείρημα είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει με τρόπο απλό αλλά κατανοητό, όλη τη γκάμα εργαλείων και πρακτικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει/υιοθετήσει ένα μουσείο αποσκοπώντας με βήματα αργά αλλά σταθερά, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική χαράσσεται επί των εξής δύο δίπολων, μουσείο – μουσείο και μουσείο – κοινωνία. Η όποια τάση για μείωση (mitigation) και προσαρμογή (adaptation) ακολουθεί πορεία άλλοτε κυκλική, από το μουσείο για το μουσείο, κι άλλοτε ευθύγραμμη, από το μουσείο για την κοινωνία και αντιστρόφως. Εννοιολογικές προσεγγίσεις, νομοθετικές αναλύσεις, πρακτικά παραδείγματα και μετρήσεις που φανερώνουν άμεσα ότι η βιωσιμότητα και η αειφορία μπορούν κάλλιστα να επιτευχθούν και μέσω του πολιτιστικού κλάδου.

Διαβάστε επίσης  Αγία Σοφία: Ο Βυζαντινός ναός της Δράμας
κλιματική αλλαγή και μουσεία
Το project “Mobilising Museums for Climate Action” είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει με τρόπο απλό αλλά κατανοητό, όλη τη γκάμα εργαλείων και πρακτικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει/υιοθετήσει ένα μουσείο αποσκοπώντας με βήματα αργά αλλά σταθερά, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πηγή Εικόνας: https://www.museumsforclimateaction.org/mobilise/toolbox

Για την πληρέστερη κατανόηση του μέχρι πρότινος ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αξίζει να πραγματοποιήσουμε μία αναδρομή επί του χρονικού άξονα και να μελετήσουμε επιγραμματικά τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες και στοχεύσεις:

Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή | United Nations Framework Convention on Climate Change

Η Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές υπεγράφη από 154 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Η σύμβαση δεν έθεσε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά τις βάσεις για περαιτέρω δράση στο μέλλον. 

Συμφωνία των Παρισίων Paris Agreement

Η Συμφωνία των Παρισίων περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Νοεμβρίου 2016, όταν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση επικύρωσης από 55 τουλάχιστον χώρες που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τη συμφωνία έχουν επικυρώσει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | European Green Deal

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια δέσμη πρωτοβουλιών πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απώτερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στηρίζει τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική και διατομεακή προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι σχετικοί τομείς πολιτικής συμβάλλουν στην επίτευξη του απώτερου στόχου για το κλίμα. Η δέσμη περιλαμβάνει αλληλένδετες πρωτοβουλίες που καλύπτουν το κλίμα, το περιβάλλον, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα | European Climate Pact

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα παρέχει έναν χώρο σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα για να έρθουν σε επαφή, να αναπτύξουν συλλογικά και να εφαρμόσουν κλιματικές λύσεις, μεγάλες και μικρές. Ανταλλάσσοντας ιδέες και έμπνευση μεταξύ μας, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον συλλογικό μας αντίκτυπο. Το Σύμφωνο είναι μια ανοικτή, πολυδεκτική και εξελισσόμενη πρωτοβουλία κλιματικής δράσης. Καλεί τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, τη βιομηχανία, τα σχολεία και την κοινωνία των πολιτών να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι υπαρξιακές απειλές. Μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μέσω διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πολιτών, το Σύμφωνο θα υποστηρίξει τη σύνδεση μεταξύ της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ | Sustainable Development Goals – SDGs

Η υιοθέτηση της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) με τους 169 υπο-στόχους (targets) τους, τον Σεπτέμβριο του 2015, από όλα τα κράτη – μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα καθώς για πρώτη φορά τέθηκαν διεθνώς «οικουμενικοί» στόχοι, τους οποίους καλούνται να υλοποιήσουν όλες οι χώρες από κοινού, τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες. Στο πλαίσιο αυτό, η Agenda 2030 αποτελεί το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, δηλαδή μίας οικονομικής ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Διαβάστε επίσης  Λουκάς Σαμαράς: ένας εναλλακτικός καλλιτέχνης
κλιματική αλλαγή και μουσεία
Αναλυτικό Διάγραμμα παρουσίασης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πηγή Εικόνας: https://csr.ert.gr/keep/17-stoxoi-viosimis-anaptyxis/

Με ποιους τρόπους συνεισφέρουν τα μουσεία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Τα μουσεία μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και ψηφιακών εργαλείων, η μάθηση/ενημέρωση μετατρέπεται σε παιχνίδι. Ο ανακαλυπτικός και παιγνιώδης χαρακτήρας που προσλαμβάνει η μέθοδος πληροφόρησης, υποβοηθά στοχευμένα την καλύτερη πρόσληψη και αφομοίωση του μεταδιδόμενου μηνύματος. Μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων υψηλής αισθητικής, ο επισκέπτης είναι σε θέση να αντιληφθεί με τρόπο βιωματικό και εξατομικευμένο το υλικό με το οποίο έρχεται σε επαφή. Το μουσείο του 21ου αιώνα αλλάζει, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του στην κοινωνία και φυσικά το ρόλο του στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους σε παράλληλη πάντοτε πορεία με το περιβάλλον. Νέες τεχνολογίες και κλιματική αλλαγή: το μουσείο εισάγεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, βαθιά εμποτισμένη από τις αρχές και τις αξίες της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της αειφορίας (το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης).

Τα 10 σημεία – κλειδιά για την ορθή χάραξη μιας «πράσινης» στρατηγικής:

  1. άμεση δράση
  2. άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
  3. συγκρότηση εκλαϊκευμένου πληροφοριακού υλικού
  4. έμφαση στην εύρεση λύσεων και όχι στην υπερδιόγκωση του προβλήματος
  5. η κλιματική αλλαγή και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτής οφείλει να προσλάβει ατομικά χαρακτηριστικά προτού φτάσει να μιλά για το όλον

Περίπτωση Μελέτης Α | Κλιματική Αλλαγή και Εμείς

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας δημιούργησε την Πρώτη Διαδραστική Έκθεση για την κλιματική αλλαγή με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» με σκοπό οι επισκέπτες να αντιληφθούν τις συνέπειές της, τον βαθμό στον οποίο μας επηρεάζουν, αλλά και τον τρόπο που ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να βοηθήσει. Με την επικοινωνία του μηνύματος της έκθεσης, η νέα γενιά ενημερώνεται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να προετοιμαστεί και να τις αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικότερα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Η έκθεση αποτελείται από 17 συνολικά σταθμούς, που θίγουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: ενέργεια, μεταφορές, παραγωγή τροφίμων, χρήση νερού, απορρίμματα – ανακύκλωση, επιστημονική έρευνα, επιπτώσεις, προσωπική ευθύνη (συνάφεια με το σημείο – κλειδί 5 της λίστας που προηγήθηκε, περί εξατομίκευσης της εκθεσιακής εμπειρίας) και παγκοσμιότητα.

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία
Φωτογραφικό υλικό από την Πρώτη Διαδραστική Έκθεση για την κλιματική αλλαγή με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» που φιλοξενείται στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Με την επικοινωνία του μηνύματος της έκθεσης, η νέα γενιά ενημερώνεται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να προετοιμαστεί και να τις αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικότερα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Πηγή Εικόνων: www.gnhm.gr
  1. πρόκληση συναισθημάτων μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων
  2. ενδυνάμωση της κοινότητας και ενίσχυση της συμμετοχικότητας
  3. πολυαισθητηριακή εμπλοκή μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών
Διαβάστε επίσης  Ναοί και άλλα κτήρια φτιαγμένα με Lego και εμπνευσμένα από την Ακρόπολη!

Περίπτωση Μελέτης Β | Η Αλήθεια Κατάματα

Η συζήτηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Κι όμως, πολλές από τις συνέπειές της δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε σε βάθος, αν δεν τις βιώσουμε οι ίδιοι. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της νέας οπτικοακουστικής εγκατάστασης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με τίτλο «Η Αλήθεια Κατάματα». Μέσω μίας προβολής 360 μοιρών, ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με την κλιματική αλλαγή και αντικρίζουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, σαν να βρισκόμαστε εκεί στην πραγματικότητα. Η προβολή υπενθυμίζει πως η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Βάζοντας τους θεατές στην καρδιά της καταστροφής, η εικόνα σοκάρει, με στόχο να αφυπνίσει και να προβληματίσει μικρούς και μεγάλους (απεύθυνση σε διευρυμένο κοινό: αύξηση της εμβέλειας μετάδοσης του επιδιωκόμενου μηνύματος μέσω επίκλησης στο συναίσθημα).

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία
Φωτογραφίες από την οπτικοακουστική εγκατάσταση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με τίτλο «Η Αλήθεια Κατάματα». Βάζοντας τους θεατές στην καρδιά της καταστροφής, η εικόνα σοκάρει, με στόχο να αφυπνίσει και να προβληματίσει μικρούς και μεγάλους. Πηγή Εικόνας: Copyright Ⓒ 2023 Ioanna Tsakarelou. All rights reserved.
  1. συνεργασία με έτερους φορείς πολιτισμού, περιβαλλοντικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
  2. κρατική οικονομική ενίσχυση και αναζήτηση δωρεών

Περίπτωση Μελέτης Γ | Επισκέπτες ως ενεργοί πολίτες: η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στις δράσεις φορέων πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και η Web2Learn, εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο The GLAMers, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Επισκέπτες ως ενεργοί πολίτες: η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στις δράσεις φορέων πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή», την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, στους χώρους του Μουσείου. Προωθώντας τη συζήτηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, η εκδήλωση αυτή είχε στόχο να αναδείξει τον ρόλο του επισκέπτη ως ενεργού πολίτη μέσα από δράσεις που αναπτύσσουν φορείς πολιτισμού προς αυτήν την κατεύθυνση. Πέρα από σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναφορικά με τον ρόλο των φορέων πολιτισμού στην κλιματική αλλαγή (Europeana, NEMO, Europa Nostra, ICOM, UNESCO), η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη συμμετοχικότητα, ως καταλύτη της κοινωνικής δράσης των μουσείων και ως μοχλό αλλαγής για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

κλιματική αλλαγή και μουσεία

κλιματική αλλαγή και μουσεία
Ημερίδα με θέμα «Επισκέπτες ως ενεργοί πολίτες: η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στις δράσεις φορέων πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή». Προωθώντας τη συζήτηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, η εκδήλωση αυτή είχε στόχο να αναδείξει τον ρόλο του επισκέπτη ως ενεργού πολίτη μέσα από δράσεις που αναπτύσσουν φορείς πολιτισμού προς αυτήν την κατεύθυνση. Πηγή Εικόνας: Copyright Ⓒ 2023 Ioanna Tsakarelou. All rights reserved.

Ελλείματα και Προβληματισμοί

Παρά τις όποιες θετικές ενδείξεις αναφορικά με το ρόλο των μουσείων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προαναφερθείσα Ημερίδα έφερε στην επιφάνεια μία σειρά ελλείψεων, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη συστημική λειτουργία των πολιτιστικών φορέων. Σε μια προσπάθεια πολιτικής ορθότητας, ιδεολογικής ουδετερότητας και στοχευμένης αποστασιοποίησης από τα κοινά, πολλά απ’ τα σύγχρονα μουσεία τείνουν να διοργανώνουν εύπεπτες εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα που δεν προσβλέπουν στην παρουσίαση της «μεγάλης εικόνας». Ο πυρήνας του προβλήματος εντοπίζεται τόσο στην απουσία ουσιαστικής χρηματοδότησης, όσο και στην έλλειψη λειτουργικών και αποτελεσματικών μοντέλων διοίκησης. Με δυο λόγια, η όποια έλλειψη είναι ορατή στα δυο άκρα της ραχοκοκαλιάς ενός μουσειακού οικοσυστήματος – στο ανώτερο τμήμα (διοίκηση) και στο κατώτερο (κεφάλαια/πόροι ως βάση επί της οποίας οργανώνεται η λειτουργία ενός φορέα). Τα πράγματα είναι απλά, χωρίς χρήματα, χωρίς την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εκπαίδευση του προσωπικού όλων των επιπέδων και χωρίς σαφές όραμα, η μετάβαση σε μία ψηφιακή και πράσινη εποχή, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί (εναλλακτικά αν δεχτούμε την υλοποίηση αυτής, δεν θα έχει ανάλογη ποιότητα και διάρκεια στο χρόνο αν οι προβληματικές συνθήκες διατηρηθούν ως έχουν).

Ένα ελληνικό παράδειγμα προς μίμηση | Μηδενισμός του αποτυπώματος άνθρακα στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας

Στον αντίποδα της έλλειψης οράματος και εκζήτησης ουσιαστικών λύσεων που αφορούν ζητήματα λειτουργικής και πρακτικής αξίας, το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συνιστά πεδίο έρευνας και καινοτομίας μέσω σχετικής πρότασης που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Στην εποχή της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, δράσεις σαν κι αυτές συνιστούν εφαλτήριο γόνιμου προβληματισμού και συζήτησης γύρω από το άκρως επίκαιρο ενεργειακό ζήτημα. Τα δημόσια κτίρια (βλέπε μουσεία) θα πρέπει να πρωτοστατήσουν στη προσπάθεια μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα τους, αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνοντας την έκλυση θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα. Οι υπάρχουσες σήμερα αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών/μηδενικών εκπομπών άνθρακα οι οποίες είναι ώριμες, αξιόπιστες, οικονομικές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε ποικίλες εφαρμογές, επιτρέπουν τη κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών ενός σύγχρονου, πλήρως λειτουργικού μουσείου.

κλιματική αλλαγή και μουσεία
Άποψη του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας. Πηγή Εικόνας: https://www.haniotika-nea.gr/midenismos-tou-apotipomatos-anthraka-sta-politistika-mnimia/

 


Πηγές Άρθρου:

Bibby, M. (2019, Σεπτέμβριος 23). MuseumNext. Ανάκτηση από How to Reduce your Museum’s Carbon Footprint: https://www.museumnext.com/article/how-to-reduce-your-museums-carbon-footprint/

McGhie, H. (2022). Museums in the climate crisis. Network of European Museum Organisations.

Βουρδουμπάς, Γ. (2019, Ιούλιος 15). Χανιώτικα Νέα. Ανάκτηση από Μηδενισμός του αποτυπώματος άνθρακα στα πολιτιστικά μνημεία: https://www.haniotika-nea.gr/midenismos-tou-apotipomatos-anthraka-sta-politistika-mnimia/

 

Δημιουργός της ψηφιακής πλατφόρμας Cultour. Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κατεύθυνση: Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Νυν μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (κατεύθυνση: Ψηφιακός Πολιτισμός). Πρωτεύον πεδίο ενδιαφέροντος μου είναι η ψηφιακή ανάδειξη, τεκμηρίωση και προώθηση του υλικού και άυλου πολιτισμού μέσω της συνδυαστικής χρήσης των νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

Λιθουανία

Λιθουανία: Ταξιδεύουμε στην κορώνα της Βαλτικής

Προορισμός μας αυτή τη φορά είναι η Λιθουανία, η μεγαλύτερη

Ριπίδια: η σημασία και η χρήση τους στην αρχαία Ελλάδα

Τα ριπίδια στην αρχαία Ελλάδα, ή αλλιώς βεντάλιες, ήταν