Το κίνημα του Νταντά | Ο Hugo Ball, διαβάζει το ποίημα “Karawane”, στο Club Voltaire, 1916

14 Νοεμβρίου 2023

Το κίνημα του Νταντά | Ο Hugo Ball, διαβάζει το ποίημα "Karawane", στο Club Voltaire, 1916

Το κίνημα του Νταντά | Ο Hugo Ball, διαβάζει το ποίημα “Karawane”, στο Club Voltaire, 1916

Μεταπτυχιακη φοιτήτρια στο ΦΙΤ "Φιλοσοφία και Τέχνες" του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο των σπουδών στην Οργάνωση και Προώθηση Εκθέσεων, Πολιτιστικών Δράσεων και Φεστιβάλ του ΕΚΠΑ, στο MA Design του Middlesex University αλλά και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του ΕΑΠ έχω ασχοληθεί με μια ευρεία θεματολογία (Τέχνη, Φιλοσοφία, Πολιτικές ιδεολογίες, Κοινωνιολογία κλπ.). Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, γράφω κείμενα.