4 Νοεμβρίου 2023

Το χειροποίητο στην τέχνη | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΤΕΧΝΗ | Ai Weiwei with his Tate Modern Turbine Hall installation Sunflower Seeds

Το χειροποίητο στην τέχνη | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΤΕΧΝΗ | Ai Weiwei with his Tate Modern Turbine Hall installation Sunflower Seeds

Μεταπτυχιακη φοιτήτρια στο ΦΙΤ "Φιλοσοφία και Τέχνες" του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο των σπουδών στην Οργάνωση και Προώθηση Εκθέσεων, Πολιτιστικών Δράσεων και Φεστιβάλ του ΕΚΠΑ, στο MA Design του Middlesex University αλλά και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του ΕΑΠ έχω ασχοληθεί με μια ευρεία θεματολογία (Τέχνη, Φιλοσοφία, Πολιτικές ιδεολογίες, Κοινωνιολογία κλπ.). Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, γράφω κείμενα.