Ομοφυλοφιλία (Μέρος Γ): Όταν η αγάπη είναι παράνομη-εφαρμογή της συμβουλευτικής σε ομοφυλόφιλα άτομα

30 Σεπτεμβρίου 2017

Ομοφυλοφιλία

Η ομοφυλοφιλία και η συμβουλευτική σε ομοφυλόφιλα άτομα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτεί ειδικές ικανότητες και γνώσεις που οφείλουν να έχουν οι ειδικοί που την ασκούν. Για αυτό και είναι σημαντικό οι επαγγελματίες σύμβουλοι να:

  1. έχουν γνώση για τον τρόπο με τον οποίο οι ομοφυλόφιλοι αναπτύσσουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα σε κοινωνικό και προσωπικό πλαίσιο, καθώς και τον τρόπο που λειτουργούν με αυτή και
  2. να προσπαθούν να είναι όσο πιο αντικειμενικοί μπορούν να είναι προς αυτούς, αποφεύγοντας να είναι προακατειλημμένοι και επιλεκτικοί (Palma, 2002)
  • Συμβουλευτική & σεξουαλική ταυτότητα

Όταν οι ειδικοί ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν ομοφυλόφιλα άτομα ένα σημαντικό θέμα που οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες τους κατέληξαν να αναπτύξουν μια ομοφυλοφιλική ταυτότητα (Palma 2002). Μεγάλο ποσοστό ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, ανακαλύπτοντας την “ιδιαίτερη” σεξουαλική τους ταυτότητα, αναπτύσσουν πληθώρα αρνητικών συναισθημάτων και ψυχολογικών προβλημάτων. Μερικά από αυτά είναι:

  • ενοχή για το ότι είναι ομοφυλόφιλοι
  • σεξουαλική δυσλειτουργία
  • προβληματικές σχέσεις
  • δυσλειτουργία στην καθημερινότητά τους
  • κοινωνικό αποκλεισμό
  • χρήση ουσιών & αλκοόλ κτλ (Kort, 2008)

ομοφυλοφιλία

Ο σχηματισμός της σεξουαλικής ταυτότητας φαίνεται να μοιράζεται ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών εξηγήσεων -βιολογικές, γνωστικές, κοινωνικές, πολιτισμικές- με την καθεμία να συνδέεται με μοναδικές επιπτώσεις στην παροχή συμβουλών σε ομοφυλόφιλους πελάτες (Palma, 2002).

Η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας έχει μελετήσει και επικεντρωθεί στην υπόθεση ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό το οποίο λειτουργεί ως “θεμέλιος λίθος” για τη διαμόρφωση αναπτυξιακών μοντέλων με ξεχωριστές συμπεριφορές και γνωσιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως ομοφυλόφιλους (Palma, 2002). Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες σύμβουλοι πρέπει να δώσουν έμφαση και να είναι όσο το δυνατόν πιο ικανοί στην εξήγηση της  διαδικασίας σχηματισμού της σεξουαλικής ταυτότητας, με στόχο να διακρίνουν παράγοντες, προσωπικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς, που συμβάλουν σε κάθε άτομο να προσδιορίσει τον εαυτό του ως ομοφυλόφιλο (Kort, 2008).

Διαβάστε επίσης  Κοινωνική απόδειξη: η συμμόρφωση με τη μάζα

Ομοφυλοφιλία

  • Συμβουλευτική  ζευγαριών, προκατάληψη και διακρίσεις

Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που έχουν υποστεί έως τώρα πολλοί ομοφυλόφιλοι είναι παράγωγο μιας έννοιας γνωστής ως «Ετεροφυλικός Σεξισμός» («Heterosexism»). Συγκεκριμένα, ο “ετεροφυλικός σεξισμός” ορίζεται ως: “η πεποίθηση ότι οποιοσδήποτε άλλος τύπος μη ετεροφυλοφιλικού προτύπου (σεξουαλικού ή άλλου) είναι κατώτερος” (Palma, 2002). Οποιοσδήποτε επαγγελματίας σύμβουλος που συνεργάζεται με άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού οφείλει να είναι ελεύθερος από οποιεσδήποτε βλαβερές και διακριτικές ενέργειες προς αυτούς (Kort, 2008). Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί σύμβουλοι που δουλεύουν με ζευγάρια ομοφυλόφιλων που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Οι σύμβουλοι αυτοί, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικοί και αντικειμενικοί στο έργο τους, θα πρέπει να τους «βλέπουν» ως ισότιμους με τα ετερόφυλα ζευγάρια και να τους βοηθούν να λύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Kort, 2008).

Ομοφυλοφιλία

Ορισμένες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε προβληματικά ομοφυλόφιλα ζευγάρια έδειξαν ότι η βοήθεια που παρέχεται από διάφορους συμβούλους είναι υψίστης σημασίας και συμβάλλει σημαντικά στην εξισορρόπηση των προβληματικών σχέσεων τους (Winkelpleck, 1982). Τα περισσότερα ομοφυλόφιλα ζευγάρια έχουν υποστεί προκατάληψη και διακρίσεις από την κοινωνία που είναι κυρίως εμφανή από το γεγονός ότι πρέπει να ζήσουν μια διπλή ζωή. Επομένως, όταν οι επαγγελματίες σύμβουλοι διατηρούν αντίστοιχη στάση προκατάληψης και διάκρισης απέναντι τους, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία βοήθεια ομαλοποίησης των προβληματικών σχέσεων των ζευγαριών (Winkelpleck, 1982).

Ομοφυλοφιλία

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήχθη από τους Steve, R. και Trusty, J. (2007) είχε σαν στόχο να εξεταστούν τυχόν μεταβλητές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βλαβερή και διακριτική στάση απέναντι σε ομοφυλόφιλους πελάτες. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 ασκούμενοι σύμβουλοι ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο ήταν διαπιστευμένο από το Συμβούλιο Διαπίστευσης Συμβουλευτικής των Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα από την έρευνα έδειξαν ότι η θρησκεία, οι πολιτισμικές απόψεις και η προηγούμενη συναναστροφή με ομοφυλόφιλους είναι ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης για τον καθορισμό της στάσης (αρνητικής ή όχι) των υποψήφιων επαγγελματιών συμβούλων απέναντι σε ομοφυλόφιλα άτομα. Αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη ότι οι απόψεις και οι πεποιθήσεις των συμβούλου μπορεί να επηρεάσουν το έργο τους σε μεγάλο βαθμό (Steve and Trusty, 2007).

Διαβάστε επίσης  Mirroring: επικοινωνία με το βρέφος

Ομοφυλοφιλία

 

Πηγές:

Beane, J. (1981). ‘I’d Rather Be Dead Than Gay’: Counseling Gay Men Who Are Coming Out. Personnel & Guidance Journal60(4), 222.

Kort, J. (2008). Gay affirmative therapy for the straight clinician: The essential guide. New York: W.W. Norton and Company

Palma, T. L. (2002). Effective Counseling With Lesbian, Gay, and Bisexual Clients. Journal Of College Counseling5(1), 74.

Steve, R., Trusty, J. (2007). Attitudes of Master’s-Level Counseling Students Toward Gay Men and Lesbians. Counseling & Values52(1), 12-24.

Winkelpleck, J. S. (1982). Counseling Considerations with Gay Couples. Personnel & Guidance Journal60(5), 294.

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

Οι τέσσερις μεγάλες κυρίες του ιμπρεσιονισμού

Οι τέσσερις μεγάλες κυρίες του ιμπρεσιονισμού τιμήθηκαν από την Εθνική
Γαμήλιο Ταξίδι

Γαμήλιο Ταξίδι: Πώς να το κάνετε ξεχωριστό

Είναι γεγονός ότι το γαμήλιο ταξίδι ή μήνας του μέλιτος