Παναγιώτα Καραβία

Ανεκπλήρωτοι έρωτες στην αρχαία ελληνική μυθολογία

Η αρχαία ελληνική μυθολογία βρίθει από ανεκπλήρωτους έρωτες. Θεοί και θνητοί μοιράζονταν την ίδια μοίρα: της αποτυχίας. Πολλά από τα γνωστά ειδύλλια της μυθολογίας δεν είχαν ωραίο τέλος. Σας παρουσιάζουμε…