Μαρία Μπαλάσκα

Η Μαρία Μπαλάσκα είναι δικηγόρος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο Περιβάλλοντος.
Ψυχική υγεία και Περιβάλλον

Πώς το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία;

Το περιβάλλον μπορεί αποδεδειγμένα να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία! Η ψυχική υγεία των ανθρώπων είναι αποδεδειγμένα άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον. Τι ακριβώς εννοούμε, όμως, με τον όρο…