Γνωρίστε τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, άτομα με αναπηρίες, ΕΟΠΥΥ, νοσήλιο
Πηγή εικόνας: odigostoupoliti.eu

Τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες (ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ), είναι δομές αποκατάστασης-αποθεραπείας που παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 15, Π.Δ. 395/1993, ΦΕΚ Α΄166).

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, άτομα με αναπηρίες, ΕΟΠΥΥ, νοσήλιο
Πηγή εικόνας: dialogos.com.cy

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας που παρέχονται στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες (ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ), περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

-μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το κέντρο, με μεταφορικό μέσο του κέντρου

-διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)

-πράξεις ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου με αναπηρία (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει εξατομικευμένου προγράμματος που έχει προκύψει από ατομική αξιολόγηση (π.χ. διαταραχή, γνωστικό επίπεδο, ενδιαφέροντα κλίσεις κλπ.)

-ατομική και ομαδική άσκηση

-εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

-δημιουργική απασχόλησή και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης

-συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα με την καταβολή του αντίστοιχου νοσήλιου-τροφείου. Βάσει του Π.Δ. 383/2002 (ΦΕΚ Α΄332), όπως αυτό τροποποιήθηκε κι ισχύει με το Π.Δ. 187/2005 (ΦΕΚ Α΄231), το ύψος του νοησηλίου των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των δικαιούχων στα κέντρα αυτά και τις παροχές είναι:

α) για παραμονή-ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ

β) για παραμονή-ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, άτομα με αναπηρίες, ΕΟΠΥΥ, νοσήλιο
Πηγή εικόνας: flynews.gr

Προϋποθέσεις εισαγωγής σε ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ και καταβολής νοσηλίου

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β΄4898/2018) του ΕΟΠΥΥ, στο άρθρο 29 “ Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας”, αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή του δικαιούχου και την καταβολή του νοσηλίου. Πιο συγκεκριμένα:

Διαβάστε επίσης  Ένα διαφορετικό παγωτατζίδικο επιβιώνει στον κορωνοϊό

“3. Για την εισαγωγή των ΑμεΑ στα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας είναι απαραίτητη αναλυτική ιατρική γνωμάτευση από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, μία φορά το χρόνο, και ο δείκτης νοημοσύνης άπαξ. Η αρχική ιατρική γνωμάτευση και εκείνη που χορηγείται όταν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση παρακολούθησης προγράμματος σε Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τη κατάσταση του ΑμεΑ, τα αποτελέσματα των παρεχόμενων προγραμμάτων, την αναγκαιότητα συνέχισης και τα είδη των πράξεων θεραπείας που είναι απαραίτητα να παρέχονται.

Για τα ΑμεΑ μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρές κινητικές ή νοητικές, διάχυτες αναπτυξιακές-αυτισμό ή αισθητηριακές αναπηρίες ή μικτές αναπηρίες, απαιτείται αναλυτική ιατρική γνωμάτευση, ανά τριετία, από κρατικό ή πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων (τέως Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), δημόσια ή εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα, από ιατρό με ειδικότητα σχετική με την πάθηση, όπως παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, νευρολόγο, παιδίατρο με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αναπτυξιολογία, ιατρό φυσικής ιατρικής επί νευροκινητικών προβλημάτων. Την γνωμάτευση συνυπογράφει ο Διευθυντής της αντίστοιχης Κλινικής ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

4. Για τα ΑμεΑ άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρές κινητικές ή νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή τα μικτά περιστατικά, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, ανά τριετία, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας (ως ανωτέρω ορίζεται), κρατικού ή πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης της πάθησης και της αναγκαιότητας συνέχισης παραμονής – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας. Τη γνωμάτευση υπογράφει ο Διευθυντής της αντίστοιχης Κλινικής ή ο επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός της δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Την γνωμάτευση συνυπογράφει ο Διευθυντής της αντίστοιχης Κλινικής ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. Οι γνωματεύσεις εκδίδονται ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης  My Way: Το μοναδικό κέντρο εκμάθησης Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη για παιδιά με δυσλεξία
Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, άτομα με αναπηρίες, ΕΟΠΥΥ, νοσήλιο
Πηγή εικόνας: statusradio.gr

5. Στα προγράμματα των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας εντάσσονται και μετέχουν ΑμεΑ που έχουν συγγενείς παθήσεις ή παθήσεις που οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες, σύνδρομα, μεταβολικά ή νευρομυϊκά νοσήματα που προκαλούν κινητική ή/και αναπτυξιακή και αισθητηριακή αναπηρία.

6.Τα ΑμεΑ που μετέχουν και παρακολουθούν προγράμματα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δεν δικαιούνται νοσηλίου- τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ”.

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

Σκέψεις αφιερωμένες στον εαυτό μας...

Σκέψεις αφιερωμένες στον εαυτό μας…

Ας πάρουμε μια ανάσα. Ας αφιερώσουμε και λίγο χρόνο σε
Πήλιο

Πήλιο: Ένα Σαββατοκύριακο στα παραμυθένια χωριά του

Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων, το θέρετρο των θεών του