Σχολική ψυχολογία: Ο ρόλος της συμβουλευτικής στο σχολείο

Πηγή εικόνας: entekhabeno.com

Σχολική ψυχολογία και παιδιά

Η σχολική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που σχετίζεται με την εκπαίδευση. Έχει λοιπόν ως πεδίο δράσης το σχολικό περιβάλλον. Ξεκίνησε με την εφαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού στις σχολικές τάξεις και την καθοδήγηση των μαθητών. Ως μια νέα ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας ασχολείται με την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι σχολικοί ψυχολόγοι-σύμβουλοι λειτουργούν υποστηρικτικά. Ασχολούνται με την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία των παιδιών σε συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης των παιδιών.

Στόχοι

Η ατομική και η ομαδική συμβουλευτική αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας κι εστιάζουν την προσοχή τους σε διάφορους τομείς και θέτουν διάφορους στόχους. Καταρχάς επιδιώκει την ανάπτυξη θετικής αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης. Επιπλέον ενισχύει τις τεχνικές αυτογνωσίας αλλά και προτείνει μεθόδους λήψης αποφάσεων. Ακόμα συμβάλλει στην σωστή διαχείριση συγκρούσεων αλλά και δύσκολων καταστάσεων. Παράλληλα κατευθύνει τους μαθητές στη σωστή ενημέρωση από έγκυρες πηγές.

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική παίζει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα. Η επιλογή επαγγέλματος και η καριέρα συχνά περνούν μέσα από τη σχολική ψυχολογία. Ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν ανιχνεύσει τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, η ενημέρωση αλλά και τελικώς η αποδοχή των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους είναι απαραίτητη προεργασία στο δρόμο προς την επιτυχία. Οι μαθητές κατά η διάρκεια της συμβουλευτικής συνεδρίας αναπτύσσουν δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας. Το σημαντικότερο είναι όμως πως μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των επιλογών τους ,προσεγγίζοντας την ωρίμανση και τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους.

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική

Στην ατομική συμβουλευτική μέσα από προσωπική συνέντευξη παρέχεται στον μαθητή ψυχολογική υποστήριξη αλλά και συμπαράσταση. Στόχος είναι κάθε μαθητής όχι μόνο να αποδεχτεί τον εαυτό του αλλά και να καλλιεργήσει την αυτογνωσία του. Στην ομαδική συμβουλευτική πραγματοποιείται ενδυνάμωση του μαθητή, ώστε να αναπτυχθεί θετική στάση και αντιμετώπιση απέναντι στα ζητήματα προς επίλυση.  Στη συνέχεια στη σχολική ψυχολογία  διαμορφώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο και ο σχολικός σύμβουλος δημιουργεί σχέδια δράσης. Στόχος είναι να ενημερώνονται οι μαθητές για επιλογές που διαθέτουν και να οδηγούνται σε επαγγελματικές αποφάσεις με σύνεση και οργάνωση. Έτσι λοιπόν μαθαίνουν τεχνικές αυτοαξιολόγησης και ανάλυσης των προσωπικών ιδιαιτεροτήτων τους. Εστιάζουν στην αποδοχή του εαυτού τους, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και στην καλλιέργεια των κλίσεων τους.

Διαβάστε επίσης  Εμπειρία: Ένα ανεξίτηλο ίχνος

Καριέρα

Ο σχεδιασμός λοιπόν και η εξέλιξη της καριέρας είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά και αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής συμβουλευτικής προσέγγισης. Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή τη διαδικασία αναλύουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών και αξιολογούν τόσο τις επιλογές τους όσο και τις αντικειμενικά προσδιορισμένες ικανότητες τους. Έτσι η σχολική ψυχολογία θέτει βραχυπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους. Απώτερος σκοπός είναι ο μαθητής να υπηρετήσει με τον προσωπικό του κόπο τον στόχο που έθεσε. Μόλις ο στόχος εκπληρωθεί, ξεκινά να χτίζει την καριέρα του, που βασίστηκε σε προσωπική προσπάθεια και συστηματική μελέτη.  Τα αποτελέσματα της σχολικής ψυχολογίας, για να γίνουν ορατά χρειάζονται απαραιτήτως την αυτεπίγνωση. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της προσωπικής δουλειάς αλλά και τον προσδιορισμό στόχων ρεαλιστικών και εφικτών. Με αυτόν τον τρόπο δε δημιουργούνται μελλοντικά δυσάρεστα συναισθήματα που συνοδεύουν την ματαίωση ή την αποτυχία και την απογοήτευση.

 

Φιλόλογος, ειδική παιδαγωγός και σχολική ψυχολόγος . Αυτοδημιούργητη, δραστήρια και φύσει αισιόδοξη με ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά και το διάβασμα. Διευθύντρια σπουδών του φροντιστηρίου Γνωθι Σαυτόν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Αρθρα απο την ιδια κατηγορια

Αλ-Ούλα

Αλ-Ούλα: Μία πόλη-όαση στη Σαουδική Αραβία

Ένα ταξίδι στην Αλ-Ούλα είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο.

Πόσο γρήγορα μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος;

Τι είναι η ταχεία ανάγνωση; Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι